Wat we doen

Nautic Services en Consultancy B.V. bemiddeld tussen opdrachtgevers en ZZP'ers in de binnenvaart.
Tevens detacheren wij ook personeel op de diverse schepen van onze klanten.
Onze afdeling Nautic plaatst kapiteins, stuurlieden en matrozen op diverse binnenvaartschepen.
Onze afdeling Consultancy geeft adviezen over: veiligheid, financiering en management op het gebied van binnenscheepvaart.
Tevens begeleiden wij bedrijfs-beëindigingen.